Image Alt

Wsparcie finansowe

TAPAS Artur Draniczarek realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Zwiększenie odporności restauracji TAPAS DE RUCOLA
na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19”

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie wyposażenia oraz wdrożenie rozwiązań cyfryzacyjnych i proekologicznych.

Wartość projektu: 213 671,63 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 149 570,13 PLN